A DataTrader egy forradalmi megoldás a teljesen anonim adatkereskedelemre

Az adat az új olaj

Clive Humby
Az adat az új olaj

Miért különleges a DataTrader platform?

P2P adatbróker

A struktúrált adatok peer-to-peer módon cserélnek gazdát a küldő és a fogadó fél között, vagyis a DataTrader elosztott adatbrókerként működik.

Adatkereskedelem

A struktúrált adatokhoz tartozó metaadatokat a DataTrader szervere szolgáltatja, amely így összeköti a vevőket az eladókkal.

Kliens oldali titkosítás

A kliens oldali titkosítás és a pszeudonimizáció biztosítja, hogy az érzékeny adatok rejtve maradjanak, és ne kerülhessenek illetéktelen kezekbe.

DEMO

A Peer-to-Peer adatátvitelTitkosított, biztonságos, hatékony

Bejelentkezünk az alkalmazásba

Kiválasztjuk a megvásárolni kívánt adatforrást

Megadjuk az adatrekordok számát

Rákattintunk a vétel gombra

Megérkeznek a nyers, anonim adatok

Feloldjuk az adatokat a titkos kulcs segítségével

Felhasználjuk a pszeudonim adatokat és összefüggéseket

A különböző forrású adatok aggregálásaA feloldás pillanata

Az egyes adatforrásokat színek jelölik

Egy-egy kis színes kör egy adatsort, rekordot jelöl

Az adatok a titokban maradó személy kilétének felfedése nélkül, kód alapján aggregálódnak

A csoportosított adatokat hatékonyan fel lehet használni következtetések levonására

Egy-egy anonimitásban maradó személy mozgását is nyomon követhetjük a szállodák által megadott titkosított adatokból

Innovatív megoldásunkHogy működik a DataTrader Platform?

Folyamat indítása

Az adatokat eladni kívánó fél feltölti a metaadatokat a szerverre, majd elkezdi az adatok seed-elését, és várja a P2P beérkező kéréseket.

Adatok igénylése

Az adatokat megvenni kívánó fél letölti a metaadatokat, kiválasztja a megfelelő adatcsomagot, és P2P kérést indít az eladó felé.

Adatok továbbítása

Az eladó biztonságos csatornát épít ki a vevővel és megkezdi az adatok továbbítását teljesen elosztott, P2P módon, immár a metaadat-szerver közbeiktatása nélkül.

Adatok feldolgozása

A vevő megkapja a pszeudonimizált adatokat, amelyeket csak ő tud elérni és értelmezni.

Korrelációk felállítása

A vevő a pszeudonimizált adatokból értékes korrelációkat állít fel, amelyekre kizárólag neki (a megfelelő kulcsok birtokában) van lehetősége.

Mi az a pszeudonimizáció?

A személyes adatok álnevesítése, amelyek így megfelelnek a GDPR és egyéb (írott és íratlan) előírásoknak és szabályoknak.

Ez több, mint a hagyományos anonimizáció, mert így a titkos információk felfedése nélkül is számíthatóvá válnak korrelációk, összefüggések, aggregált eredmények és statisztikák, miközben az anonimitás és az adatok biztonsága teljes mértékben, szoftveres úton garantált.

Egyszerűen megfogalmazva: az adott személyről különböző forrásokból származó adatokról tudni fogjuk, hogy azok ugyanahhoz a személyhez tartoznak anélkül, hogy valójában felfednénk a személy kilétét. A név helyett csak egy kódot kapunk, amely hatékonyan és biztonságosan titkosított (pszeudonimizált) alakja az érzékeny adatnak (ez esetben a tulajdonnévnek).

A pszeudonimizáció segítségével tehát úgy kapcsolhatók össze az egy entitáshoz tartozó adatok és úgy állíthatók fel értékes korrelációk, hogy közben a védett, érzékeny adatok végig rejtve maradnak.  A pszeudonimizált adatokat pedig csak a megfelelő kulcs birtokában lehet értelmezni, amely minden egyes folyamatnál más és más.

Kapcsolat

   CryptoSoft